Amech Store (HÀ NỘI)

Hệ thống thủy lực máy lái tàu W-130

Hệ thống thủy lực máy lái tàu W-130

Hệ thống thủy lực máy lái tàu W-130

   Hệ thống thủy lực máy lái tàu thủy W-130 là thiết bị máy lái tàu bằng thủy lực của hãng…